Beautysalon Belloïse privacyverklaring

Privacyverklaring Beautysalon Belloïse

Beautysalon Belloïse, gevestigd aan Vinkenpolderweg 29a 2952 AV Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.belloise.nl

Vinkenpolderweg 29a

2952 AV Alblasserdam

+31 6 50 28 40 90

Marinka Borburgh is de functionaris gegevensbescherming van Beautysalon Belloïse zij is te bereiken via beautysalon@belloise.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Belloïse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Intake formulier met diagnose en gezondheid met betrekking tot de behandeling

– Voor en na foto’s van cliënten. Deze foto’s worden gemaakt met toestemming van de cliënt. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

– Geschiedenis over aangekochte producten en behandelingen

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een bestelling te plaatsen in onze webwinkel, in correspondentie en telefonisch.

– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Voor het maken van (online)afspraken

– Voor het uitvoeren/optimaliseren van de behandeling

– Beautysalon Belloïse analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

– Soms bewaren we gegevens omdat er een wettelijke verplichting is, voorbeeld: van de belastingdienst moeten we onze administratie 7 jaar bewaren.

Als u via het contactformulier op de website of rechtstreeks per mail of telefoon contact met Beautysalon Belloïse heeft opgenomen en hieruit een bestelling van producten, een afspraak of vervolgafspraak volgt, zal Beautysalon Belloïse uitsluitend dan uw voor- en achternaam, adres, emailadres en telefoonnummer opslaan voor correspondentiedoeleinden, die passend zijn bij een leverancier-klant relatie. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor directe afhandeling van uw contactverzoek, reservering of bestelling en contact tijdens een lopende bestelling of behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Beautysalon Belloïse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautysalon Belloïse) tussen zit.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

Beautysalon Belloïse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of tot het verzoek van cliënt om de gegevens te verwijderen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden:

Beautysalon Belloïse deelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beautysalon Belloïse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Denk hierbij aan:

Bedrijfsnaam: Salonized

Vastgelegd met verwerkingsovereenkomst.

Reden van verstrekking van gegevens: Het mogelijk maken van online boeking, voor het uitvoeren/optimaliseren van de behandeling en het contacteren van klanten voor of na een afspraak. Voor verwijdering van gegevens kunt u contact opnemen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beautysalon Belloïse gebruikt functionele, technische en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beautysalon Belloïse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en om bij te houden hoe bezoekers onze website/webwinkel gebruiken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Belloïse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar beautysalon@belloise.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beautysalon Belloïse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

-TLS (voorheen SSL) wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– De computer van Beautysalon Belloïse is beveiligd met een wachtwoord.

– Het programma Salonized waarmee persoonsgegevens bewaard worden is beveiligd met een wachtwoord.

Beautysalon Belloïse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via beautysalon@belloise.nl

Wijzigen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2020.